۱۳۹۹ شنبه ۴ بهمن     [En]

انتخاب واحد ورودیهای جدید

انتخاب واحد دانشجویان ورودی جدید در مقاطع کاردانی،کارشناسی و ارشد از روز دوشنبه 29 شهریور آغاز میگردد

انتخاب واحد دانشجویان ورودی جدید در تمامی مقاطع از روز دوشنبه مورخ 29 شهریور آغاز میگردد.دانشجویان میتوانند از طریق سامانه ثبت نام و یا مراجعه به مدیر گروه رشته خود انتخاب واخد نمایند

4698
نام و نام خانوادگی :  
ایمیل :
نظر شما :