۱۳۹۹ شنبه ۴ بهمن     [En]

انتخاب معاونت دانشگاه آزاد اسلامی مرکز لشت نشا-زیباکنار ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان جناب آقای دکتر امیر تیموری طی حکمی آقای دکتر رضا احمد زاده را به سمت معاون دانشگاه آزاد اسلامی لشت نشا-زیبا کنار منصوب فرمودند. از خدمات ارزشمند جناب آقای دکتر بیژن حسنی در طول 7 سال معاونت ایشان تشکر و قدردانی می گردد.

2109
نام و نام خانوادگی :  
ایمیل :
نظر شما :