۱۳۹۹ شنبه ۴ بهمن     [En]

روز شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۵ تعطیل است.

کلیه فعالیت های آموزشی، اداری و پژوهشی دانشگاه های آزاد اسلامی استان گیلان روز شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۵ تعطیل است.

اطلاعیه مهم روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان 

با عنایت به بارش سنگین برف و مسدود بودن برخی مسیرها و یخبندان  کلیه فعالیت های آموزشی، اداری و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان روز شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۵ تعطیل است.

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان 

2355
نام و نام خانوادگی :  
ایمیل :
نظر شما :