۱۳۹۹ شنبه ۴ بهمن     [En]

تاخیر در برگزاری امتحانات روز چهارشنبه


ضمن قبولی طاعات و عبادات به اطلاع کلیه دانشجویان و اساتید گرامی می رساند به دلیل فرا رسیدن لیالی قدر کلیه امتحانات روز چهارشنبه مورخ بیست و چهارم خرداد ماه، با یک ساعت تاخیر برگزار می گردد.َ

1916
نام و نام خانوادگی :  
ایمیل :
نظر شما :